top of page

For å gjøre det enklere å se hva de ulike undersøkelsene innbærer har vi her laget en oversikt.

Nedenfor har vi laget en skjematisk oversikt over hva de ulike undersøkelsene inneholder og hva de koster. Det er gjort for å gi deg som pasient en oversikt over hva som inngår, og hva som skiller de ulike alternativene. På den måten blir det lettere for deg å velge, samt å sammenligne. Det er store forskjeller i hva som inngår i en undersøkelser og det er derfor svært greit å vite hva som inngår hos oss og hvilke alternativer som finnes. Da kan man også lettere sammenligne oss med andre, så lenge de er like ryddige på hva som inngår mht tid og omfang.

Våre ulike undersøkelser

bottom of page