top of page

Hva gjelder ved "no show"?

Tannlege Jon Arne Gangvik-Østgård

27. des. 2023

Jeg glemte å avbestille timen min, må jeg betale for denne?

Praksisen med å belaste pasienter for ubenyttede timer, også kjent som "no-show fees" eller "cancellation fees," er ganske vanlig i helsevesenet, inkludert tannlegepraksiser. Det er flere grunner til at dette prinsippet praktiseres:


  1. Tid og ressurser: Når en pasient ikke møter opp til en avtalt time, går vi glipp av den tiden som kunne vært brukt på å betjene en annen pasient. Tannlegekontorer er ofte stramt planlagt, og vi må balansere antall pasienter for å sikre effektivitet.

  2. Kostnader ved å opprettholde en praksis: Tannlegekontoret har faste kostnader for å opprettholde praksisen, inkludert lønn til personalet, leie, utstyr og forbruksvarer. Inntektstap fra ubenyttede avtaler kan påvirke evnen til å dekke disse kostnadene.

  3. Føre til rettferdighet: No-show fees kan sees som en måte å oppmuntre pasienter til å ta ansvar for avtalene sine. Ved å pålegge en avgift ønsker vi å motivere pasientene til å avbestille avtaler i god tid, slik at vi kan planlegge andre pasienter inn i den tiden.

  4. Tidsplanlegging: Vi må planlegge pasientavtaler nøye for å unngå unødvendige forsinkelser og effektivt håndtere arbeidsbelastningen. No-shows kan forstyrre denne planleggingen og påvirke kvaliteten på tjenestene som tilbys.


For å unngå eventuelle overraskelser, anbefales det at pasienter tar seg tid til å forstå våre retningslinjer angående avbestillinger og ubenyttede timer og diskutere eventuelle bekymringer rundt dette på forhånd.

Ved avbestiiling av timer må dette skje senest 24 timer før oppsatt tid. Faller detter på en helg/helligdag, kan avbestilling gjøres

ved å sende en melding til oss inne fristen på 24 timer, enten i kontaktskjemaet eller pr. e-post..

bottom of page