Korona-relaterte spørsmål;

Hvilke behandlinger utføres hos dere nå?


Pr idag utføres kun akutt behandling som ikke kan vente. Dvs sterke smerter, hevelser/infeksjoner og akutte skader. Fyllingskanter, tapte fyllinger uten smerter, vanlig undersøkelse etc, må dessvere vente. Vi følger myndighetenes retningslinjer og stiller oss 100% bak tiltakene som vil begrense/forsinke utviklingen av viruset i Norge. Fra 20. april er det signalisert at påleggene vil mykes opp. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å få avtalt en tid etter den 20. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når dette foreligger fra FHI.
Hvorfor er kun akutt tannbehandling mulig pr. idag?


Alle tannleger er pålagt å ha beredskap mht akutt behandling. Dette er viktig for å avlaste slik at disse pasientene ikke oppsøker sykehus/legevakt og belaster disse unødig. Pga den noe uavklarte smittesituasjonen, ble det besluttet å sette all unødig behandling på vent. Dette for å begrense 1:1 møtene mellom mennesker inntil situasjonen er noe mer avklart mht smitt og omfanget av smitten. Dessuten har det vært et stort underskudd på smittvernutstyr i Norge. Og tiltak ble gjort for å begrense bruken av dette til der det trengs aller mest. Mange tannleger har derfor stilt sitt smittevernutstyr til disposisjon for å kunne avhjelpe den akutte mangelen.
Hva gjør jeg hvis jeg har symptomer eller er bekreftet smittet?


Da skal du ta kontakt med oss pr telefon. DU SKAL IKKE KOMME PÅ KLINIKKEN!! Det er opprettet en egen smitteklinikk for de som er smittet, eller mistenkt smittet. Vi vil ordne med time til deg på denne klinikken, men du må først kontakte oss pr telefon og bli satt i kontakt med smitteklinikken. Alle akutte pasienter vil derfor få hjelp med sine tenner, også de som er kjent smittet.
Hvordan kommer jeg i kontakt med dere?


Vi er tilgjengelig på telefon hver dag. Du treffer oss på 69 31 51 00 mellom 08.00 - 16.00. Er vi opptatt og ikke får svart deg umiddelbart, ringer vi tilbake. Klinikken vil være stengt for "drop in" besøk. For å slippe inn, må du allerede ha en avtale. Det er gjort for å ha kontroll på hvem og når de møter på klinikken. Har du avtalt time, vil vi at du venter i bilen til vi tar kontakt. Dette for å unngå unødig opphold på klinikken. Du vil få en mer grundig info i forkant av timen.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6