top of page
Edited Image 2017-01-06 09-28-40_edited.jpg

Tannbehandling i Narkose

Ved Balder tannklinikk har vi lang erfaring med tannbehandling i narkose. Vi startet med dette tilbudet i 2004 og har siden hjulpet og behandlet mange pasienter. Indikasjonene for tannbehandling i narkose er alt fra redsel for tannbehandling, uttalte brekninger, kompliserende underliggende sykdom, allergier eller omfattende behandlinger/prosedyrer. Vi behandler både barn, ungdom og voksne i narkose.

narkose.jpg

Teamet

All narkosebehandling hos oss ledes av en meget erfaren anestesilege i team med en svært erfaren anestesisykepleier. De arbeider begge fast som anestesilege og anestesisykepleier ved Sykehuset Østfold og er svært kompetente innen sitt fag.

narkose4.jpg

Teknikk

Hos oss gis det full narkose med intubering og alltid med anestesi- fagpersoner til stede for optimal overvåkning og sikkerhet.

Vi tilbyr både nasal- og oral tube slik at all tannbehandling kan gjøres som normalt til tross for narkosen. 

Vi har også tilgang til digitale skannere, noe som letter behandlings gangen ved f.eks. avtrykk under narkose.

IMG_2033.jpg

For henvisere

Er du henviser, er det viktig med en grundig anamnese og gjerne en tentativ behandlingsplan. Vi tar også i mot forespørsler fra pasienter direkte uten henvisning. Vi trenger da først å gjøre en grundig undersøkelse og legge en behandlingsplan. 

Har du spørsmål når det gjelder tannbehandling i narkose, er det bare å ta kontakt med oss på 69 31 51 00, evt bestille en tid for undersøkelse og behandlingsplan/pris med tanke på en tannbehandling i narkose,

Vi kan også tilby en noe lettere sedering ("narkose light") i lystgass. Tannbehandling i lystgass har vi tilbudt siden 1998, og har veldig god erfaring med hvor godt lystgass fungerer for pasienter som vegrer seg til igjen å komme i gang med tannbehandling.

bottom of page