top of page

Vi kan tilby svært mange tiltak for å avhjelpe deg med din skrekk. Vi har lang erfaring med behandling av redde pasienter og kan vise til gode resultater. Mange av våre faste pasienter kom nettopp fordi de ikke klarte å gjennomføre behandling på vanlig måte og trengte hjelp før smertene/ubehaget ble for stort.  Idag gjennomfører mange av dem tannbehandling på lik linje med andre og føler seg nå trygge i situasjonen.  Les mer på denne siden om hva som evt kan passe for deg.....

Koble av med noe annet?

Hos oss kan du få koble av med videobriller, se Atle Antonsen´s påfunn,

en musikkvideo eller film. Eller rett og slett bare høre på musikk.

Vi har egne videobriller som gir kinofølelse, eller hodetelefoner som filtrerer

bort lydet bra borret mm. Gi beskjed neste gang, så viser vi deg gjerne..

Behandling med laser?

Passer best for deg som ikke klarer lyden fra borret (prøv evt hodetelefoner med filter neste gang :-) og som misliker bedøvelsen. Egner seg best for mindre fyllinger fremme i munnen. Raskt og behagelig. Kan dessverre ikke brukes på amalgamfyllinger.

Sedasjon/beroligende

Lystgass

Vi har lang og god erfaring med bruk av beroligende ved tannbehandling. Det blir da litt lettere å sove kvelden før samt litt mer avslappet timene før planlagt behandling. Kan ikke brukes på alle pga annen medisinbruk etc, og må IKKE kombineres med bilkjøring.m.m.

En behandlingsform SVÆRT mange av våre pasienter har fått veldig god hjelp av. Du slapper godt av uten å være helt borte. Ofte kalt "narkose light". Fordelen er at du er bevisst og at du gradvis tilnærmer deg tannbehandling på normal måte igjen. Krever at tannlegen har spesialkompetanse eller at anestesipersonale er tilstede. Svært mange tidligere "narkose pasienter" finner veien tilbake til normal behandling igjen via lystgassbehandling.'

Narkose

Er du av dem som ikke klarer å være våken hos tannlegen, er ofte narkose

eneste mulige vei. Egner seg best ved større behandlinger. Vi setter sikkerheten høyt og kjører kun narkose med både anestesilege og anestesisykepleier til stede, dette er i tråd med retningslinjene fra norsk anestesiologforening. Vi har full rigg mht anestesi/overvåking og gir full generell anestesi, ingen light versjon. Vårt anestesipersonale er svært erfarne leger/sykepleiere som til daglig arbeider ved sykehusavdeling.

 

Psykolog

Noen klarer bare ikke å sette foten inn hos tannlegen. Det kan skyldes forhold relatert til tidligere erfaringer med sykdom og ubehag, eller forhold av annen karakter som gjør at tannbehandling blir svært vanskelig å gjennomføre. Vi samarbeider med psykolog som ofte må til for å lære seg å takle redselen/fobien. Ta gjerne kontakt med oss på telefon, så kan vi sette deg i kontakt slik at du får nødvendig hjelp.

 

bottom of page