top of page

Om Oss

Klinikken ble etablert 2002. Målet var en klinikk hvor service, moderne utstyr/teknikk samt nærhet til pasient er i fokus. Vi ønsker å dyrke faglig dyktige og innovasjon i en oversiktlig enhet, hvor hver enkelt pasient blir tatt best mulig hånd om basert på pasientens egne ønsker og behov. Målet har aldri vært en størst mulig enhet med flest mulig pasienter igjennom. Men en enhet med håndplukkede medarbeidere som garantert leverer og holder standarden som skal til for at hver enkelt pasient skal få den service, kvalitet og omtanke han/hun har krav på.

Velkommen til Balder Tannklinikk.....

Jon Arne, Tannlege MNTF

 

Utdannet fra Universitetet i Oslo, 1997. Spesialkompetanse sedasjon/lystgass samt implantatprotetikk. Videreutdannet ved ESOLA, Universitet i Wien i oral laser.

Holdt en rekke kurs i Norge innen dental laser, sertifisert Sirolaser instruktør.

Tidligere redaktør av studentavisen Tidens Tann,  tidligere styremedlem og formann i Praksiseierforeningen. Medlem Sentralt Næringsutvalg,Tannlegeforeningen. 

Studert ved NTNU elektro/data og industriell økonomi. Master NTNU, Trondheim. Bakgrunn som vervet i Forsvaret, jobbet som brannmann i studietiden.

Elsker alt med hav og sjø, og er en ivrig kite-surfer.

"Life is better when you surf!"

 

 

Bente, Tannpleier MNTPF

 

Utdannet Universitet i Oslo
Tidligere agronom
Ivrig syklist

Ståle, Anestesilege 

 

Utdannet cand. med. fra Universitetet i Bergen i 1989.
1991-1996 almenpaktiserende lege.

Spesialistutdanning, anestesilege ved Haukeland Sykehus i Bergen 1997-2002.
Ansatt som overlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen 2003-2007,
de siste 2 år som seksjonsoverlege på overvåknings- og intensivavdelingen.
Fra 2007 ansatt som fagansvarlig leder i Medisin og Anestesiservice AS og
sjefslege i Norsk Dagkirurgi AS.
Ansvarlig for diverse kurs og undervisningsopplegg, bl.a. som medisinsk ansvarlig
reiseleder til Kilimanjaro.

Medlem Den norske legeforening og Norsk anestesiologisk forening. 

Wencke, Anestesisykepleier

 

Offentlig godkjent sykepleier fra Haukeland Sykepleierhøyskole.
Spesialutdanning i anestesisykepleie ved Haukeland Universitetssykehus.
Har også fag innen organisasjons- og ledelses fra Lærerhøyskolen i Bergen.

Medlem Norsk sykepleierforbund og ALNSF.

Anne, Kontormedarbeider/assistent

 

Jobber deltid hos oss, er i permisjon fra jobben som lærer ved Glemmen vgs.

Studerer heltid til barnevernspedagog.

Tidligere frisør/sminkør/stylist fra Tv og film

Siw, Tannhelsesekretær

 

May, Tannlege MNTF

bottom of page